Supervisie & Intervisie

Leidinggevenden en werknemers kunnen vergroeid raken met eigen communicatiesystemen. Een groot deel van het werk is vanzelfsprekend geworden.

Supervisie

Supervisie is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl. Aan de hand van individuele gesprekken wordt de mogelijkheid gecreeƫrd om professioneel te groeien.
  • Waar hebben deze communicatieproblemen mee te maken?
  • Hoe ga je daarmee om?
  • Welke alternatieven zijn er?
De leidinggevende leert het eigen handelen, denken en voelen op elkaar af te stemmen en deze te vertalen naar een beter functioneren.

Intervisie

Bij Intervisie gaat het erom de communicatie te verbeteren op de werkvloer. Een persoons- of functiegebonden probleem in de werksituatie wordt op tafel gelegd.
  • ‘Niemand luistert naar mij in vergaderingen.’
  • ‘Wanneer ik iets vraag aan een collega, voel ik mij onzeker en zeg niet wat ik wil zeggen.’
  • ‘Collega X heeft altijd commentaar op mijn werk en is dat terecht?’
Door vragen te stellen krijgen collega’s zicht op een probleem. Aan de hand van deze vragen kunnen ze hun eigen handelen reflecteren. Intervisie bevordert de eigen deskundigheid binnen een bedrijf waardoor de kwaliteit van het werk stijgt.

Opstellingen

Om supervisie en intervisie extra handvaten te geven kunnen er opstellingen gedaan worden. Waardoor inzicht verkregen wordt in de manier waarop mensen met elkaar samenwerken. Waar zij elkaar versterken of verzwakken. Door het inzichtelijk maken van onderliggende, vaak niet zichtbare patronen kan beweging en vernieuwing gerealiseerd worden.
Sluit Menu