Rouw na ontslag

Rouw en verlies gaan lastig samen met werk. Dat varieert van concentratie problemen tot niet meer kunnen functioneren en (langdurige ziekmelding). Dat is logisch. Rouw en verlies behoort tot de meest overweldigende gebeurtenissen in een mensenleven. Soms is dat zo groot dat het alle aandacht vraagt.

Die aandacht is er eenvoudigweg niet op het werk, en het werk vraagt wel aandacht. Dat gaat niet samen. En dat is ook logisch, werk gaat over werk.

Dat betekent dat de werkplek geen goede plek is om een rouwproces vorm te geven. Ook al zouden we dat soms wel willen. Of juist niet, bijvoorbeeld bij ontslag.

Een bedrijf heeft altijd een eigen agenda. Het bedrijfsbelang gaat voor het belang van de individuele persoon. Het is daarom belangrijk bij verlies een plek te zoeken waar het verlies van de medewerker centraal staat. Een plek waar de medewerker kan krijgen wat hij of zij nodig heeft:

Tijd om te voelen en te zoeken. Naar een manier om zin en betekenis te geven aan wat gebeurd is. Om daarna gepast afscheid te nemen. Zodat er ruimte ontstaat om het werkende bestaan een nieuwe vorm te geven.

Bij Baijens-Coaching vind je zo’n plek. Waar er tijd en ruimte is om het proces van een werknemer vorm te geven. En de wet poortwachter maakt dit mogelijk.

In het traject bij Baijens-Coaching wordt het verlies verwerkt, krijgt het betekenis en leert de werknemer (geheel of gedeeltelijk) terug te keren in zijn functie.

Daarbij kijkt Baijens niet alleen naar de persoon zelf, maar ook naar een team/afdeling en het bedrijf zelf. De werknemer is immers onderdeel van het bedrijf.

“Wanneer iemand voldoende aandacht besteedt aan zijn privĂ© situatie, kan hij ook met aandacht bij het werk zijn. Er is een evenwicht.”

Sluit Menu