Privacyverklaring

Omdat je vertrouwen stelt in mijn dienstverlening zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy goed te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Hanneke Baijens van Baijens Coaching. 

Je dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacy beleid van andere sites waar een link naar is opgenomen. Hanneke Baijens van Baijens Coaching respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Werkzaamheden

Wanneer je door mij begeleid wordt, heb ik meerdere persoonsgegevens van jou nodig. Hierbij kun je denken aan NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum- en plaats. Deze gegevens worden alleen met toestemming van jou gebruikt om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde pc.

Doeleinden

De informatie die ik verzamel gebruik ik niet voor andere doeleinden dan begeleiding of voor het onderhouden van contact met jou, tenzij ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb gekregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacy-verklaring zijn genoemd. Dit betekent dat ik jouw gegevens bewaar zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen 

te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij dien te houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht. 

Derden

Jouw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met samenwerkende specialisten of behandeld artsen. Dit gaat altijd in overleg met jou. NAW-gegevens worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet aan derden bekend gemaakt, alleen wanneer dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. 

Website

Op mijn website maak ik enkel gebruik van technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Jouw persoonlijke gegevens worden niet verspreid of openbaar gemaakt. Het enige doel van deze Cookies is het opbouwen van een bezoekersprofiel. 

Inzage

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor een verzoek per e-mail naar mij sturen via hanneke@baijens-coaching.nl. Ik zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.