Individuele Coaching

Niet zelden heeft iemand het gevoel van onvrede waarin hij/zij niet goed weet waar deze vandaan komt. Baijens-Coaching gaat samen met u terug naar de kern. In alle rust en vrijheid wordt de juiste focus terug gevonden. Dit kan een grote invloed hebben op het zelfvertrouwen en het dagelijks functioneren. 

Individuele coaching is een hulpmiddel om de cliënt te ondersteunen bij het maken van keuzes, die bij hem/haar passen. Zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven zijn daarin belangrijke elementen. 

Na een intakegesprek maakt de cliënt samen met de coach een stappenplan. Dit stappenplan wordt tijdens het traject regelmatig geevalueerd en zo nodig aangepast. Ook wordt er een einddoel geconcretiseerd. 

Aan de hand van metaforen en familiesystemen leert de cliënt naar zijn eigen gedrag, functioneren, omgang en houding te kijken. Een speerpunt in de training is de non-verbale communicatie. Hoe zie ik mijzelf en hoe zien anderen mij? Deze bewustwording is essentieel voor zelfontwikkeling. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit de kracht van de cliënt: waar is hij/zij goed in en hoe kan deze kracht vertaald worden naar het eigen leven.

Sluit Menu